jaki akumulator do mechanika

jaki akumulator do mechanika

Rozwizywanie problemw, logicznego mylenia, a Cognitive Development

1. Przypomnijmy wtpliwoci, e znalaze trudne do zrozumienia, albo z obszaru akademickiego lub z jakiego innego aspektu swojego ycia. Ktry z trzech wymaga Greeno dotyczcymi ustale (spjnoci, korespondencji i relacji do wiedzy w tle) nie zostay spenione, w tym problem?

2. Dr Anna Smith jest psychiatra kliniczny. Ona po prostu sysza o kim, kto mia z reakcj na lek, ktry jest stosowany w leczeniu depresji. W odniesieniu do heurystyk decyzyjnych, dyskutowa, co moe wpywa na proces decyzyjny doktora Smitha rozwaajc przepisywania tego konkretnego leku w przyszoci.

3. Zamy, e 4-letni chopiec wanie odwiedzi zoo. On opisuje to, co widzia, najpierw z matk, a potem do jego 2-letniej siostry. Omw jak jego opisy do matki i siostry byaby podobna, a inna.

1. Wiele lat temu, pracownicy i waciciele firm znajdujcych si w budynku w Nowym Jorku mocno narzekali, e windy byy zbyt powolne. Waciciel budynku planuje si zastpi je drogich i nowych wind. Zaledwie tydzie przed wymian, asystentka waciciela budynku doda lustra, obok windy w holu. Skargi zatrzymany. Problem ten pokazuje, e oryginalny i oczywista myl o przyczynie reklamacji myliem. Problem polega na nud. Zrozumienie oznacza konstruowania reprezentacji mentalnych problemw, na podstawie dowiadcze i informacji.

Badania pokazuj, e ludzie organizuj problemy z sub problemw. Greeno (1991) wykazay, e ludzie, w czasie problemu, pauza w celu rozwizania problemu i sub trzeba organizowa sekwencj ruchw, aktywujc pami robocz. Badania pokazuj, e ludzie nie chc odej ze stanu boisko. W yciu, najbardziej skutecznym sposobem , aby przej do przodu jest tymczasowo przenie z powrotem. Jeli ludzie uywaj analiza ‚rozumie si koce, aby rozwiza problemy, a potem, w czasach, naruszaj sztywn strategi zmniejszania rnicy.

Artyku napisany przez: balony w kształcie serca