przygotowanie auta do woskowania

przygotowanie auta do woskowania

Corsonem i R.W. Stoughton. CS Nazwa pochodzi od pierwszych liter ich nazwisk. Gaz CS by uywany przez onierzy amerykaskich w celu przepukania Viet-Cong z ich tuneli podczas wojny w Wietnamie.

CS staa si najpowszechniej stosowanym gazem za ze wzgldu na jego skuteczno i postrzegany brak toksycznoci w porwnaniu z innymi rodkami sztucznymi chemicznych. CS reaguje z wilgoci lub potu na skrze i powoduje intensywne pieczenie. Efekty obejmuj; zawienie oczu, kaszel, wydzielanie luzu z nosa, dezorientacja, zawroty gowy, trudnoci z oddychaniem i pieczenie w gardle i nosie. W wysokich steniach rwnie powoduje intensywne kaszel i wymioty. Skutki CS zwykle cieraj si w cigu kilku minut. Jednak w ostatnich latach, a dalsze badania zostay zrobione, zostao ustalone, e CS jest rakotwrcza podobnie CN i inne spraye obronnych czowieka.

CS jest okoo dziesi razy silniejszy ni CN i s bardziej skuteczne przeciwko na pijakw, narkomanw, lub osb o wysokiej tolerancji blu. Jednake, moe to trwa do trzydziestu sekund, aby wej w ycie, jeli nie rozpylany bezporednio do oczu.

CS i CN nie zanika popularno jako samodzielnej obrony sprayu dla ogu spoeczestwa. OC jest oglnie uwaane za lepsze rozwizanie. OC prace natryskowe szybciej pieprz i rozprasza, nie ma dugoterminowe skutki zdrowotne, a jest naturalnym zwizkiem wykonane z papryki.

OC Pepper Spray

Kajenn, jalapenos, habaneros, dzwon, duch inne ostra papryka s owoce z rodziny rolin Capsicum. Cech charakterystyczn o Capsicum owocw jest upa produkuj. Powodem, dla ktrego niektre papryki s cieplejsze ni w innych jest kwota „skadnik aktywny” zawartego w pieprzu. Aktywnym skadnikiem papryki Capsicum to naturalna substancja chemiczna o nazwie kapsaicyna. papryka maj prawie adnego kapsaicyn podczas papryki duchw maj du kwot.
Artyku napisany przez: https://carpediem-klinika.pl/pl/laseroterapia/palomar-laser-frakcyjny-w-warszawie/